Общо събрание на РФК Видин

Място на провеждане:
Дата: 2022-12-12
Начален час: 18:00
Край: 2022-12-12 20:00
Категория: Събрания на РФК                                                             ПОКАНА

Уважаеми магистър-фармацевти, членове на Регионална фармацевтична колегия – Видин,

Управителният съвет на РФК-Видин, Ви кани на Общо събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 12.12.2022 /Понеделник/ от 18,00 часа в ресторант Лукс на търговски комплекс Никра, гр. Видин, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

 т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК Видин.              

 

                                                              ПОКАНА

 На 12.12.2022 /Понеделник/ от 19,00 часа, в ресторант Лукс Ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална Фармацевтична Колегия Видин при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Видин

т. 2 Отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК Видин

т. 4 Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК Видин

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК Видин

т. 6 Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК Видин

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС

т. 8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 20.00 ч.

 С уважение: Николай Тодоров , Председател на РФК Видин


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.