Общо събрание на РФК Варна

Място на провеждане:
Дата: 2022-12-04
Начален час: 09:00
Край: 2022-12-04 12:00
Категория: Събрания на РФКПоканата за свикване на събрание на РФК – Варна
 
 
Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Варна,
 
УС на Регионална фармацевтична колегия – Варна, свиква събрание на РФК – Варна на 04.12.2022 г. /неделя/ от 09:00 часа в сградата на Юнашкия салон (бул. "Христо Ботев"1), при следния дневен ред:
 
Дневен ред за Събрание:
1. Oсвобождаване на делегати.
2. Номинация и избор на делегати на Общо събрание на РФК-Варна
 
УС на Регионална фармацевтична колегия – Варна, свиква Общо Събрание на РФК-Варна, което ще се проведе на 04.12.2022 г. /неделя/ от 10:00 часа в сградата на Юнашкия салон (бул. "Христо Ботев"1), при следния дневен ред:
 
Дневен ред за Общо събрание:
            1. Легитимност на събранието - кворум
            2. Избор на председател и протоколчик на Общото събрание
            3. Избор на квестори на събранието
            4. Отчет на УС
            5. Отчет на КК
            6. Отчет на КЕК
            7. Освобождаване от отговорност на състава на УС, КК и КЕК на РФК-Варна
            8. Предложения избор за нов състав на УС, КК и КЕК на РФК-Варна
            9. Избор на делегати за Конгрес на БФС
            10. Промяна на Устава и приемане на правила
            11. Други
 
На общо събрание могат да гласуват избраните делегати.
Необходимо е представянето на членска карта за легитимация на събранието.
 
 

Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.