Общо събрание на РФК Хасково

Място на провеждане:
Дата: 2022-12-04
Начален час: 09:00
Край: 2022-12-04 12:00
Категория: Обучения                                               ПОКАНА

Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК - Хасково

Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Хасково,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 2019г., Управителният съвет на РФК-Хасково обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Хасково, по реда на провеждане на Общо събрание на РФК според Устава на РФК-Хасково при следния дневен ред:

  1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Хасково според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.

Събранието ще се проведе на 04.12.2022г. (неделя ) от 9 ч. в гр. Хасково, в конферентната зала на хотел „Родопи“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

С уважение:

маг.-фарм. Красимир Гечев, председател на УС на РФК - Хасково

 

                                                       ПОКАНА

Отчетно-изборно събрание на РФК – Хасково

Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Хасково,

 

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 2019г., Управителният съвет на РФК-Хасково обявява свикването на Отчетно-изборно събрание на РФК-Хасково при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС и на комисиите на РФК-Хасково
  2. Изменение на Устава на РФК-Хасково.
  3. Избор на нови органи на управление на РФК-Хасково.
  4. Избор на делегати за следващ Редовен конгрес на БФС.
  5. Разни.

Събранието ще се проведе след избора на делегати за Общо събрание на РФК – Хасково в конферентната зала на хотел „Родопи“. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

С уважение:

маг.-фарм. Красимир Гечев, председател на УС на РФК - Хасково


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.