Общо събрание на РФК Смолян

Място на провеждане:
Дата: 2022-12-17
Начален час: 17:00
Край: 2022-12-17 19:00
Категория: Обучения                                                                    ПОКАНА

                          за Събрание на РФК – Смолян за избор на делегати

   Уважаеми колеги, УС на РФК – Смолян най-учтиво ви кани на събрание на колегията, което ще се проведе на 17.12.2022г / събота / от 17.00ч в                 заседателната зала на хотел „Дикас“ при следния дневен ред:

                                                       ДНЕВЕН РЕД: 

1.  Избор на редовни делегати за Отчетно-изборно събрание на РФК – Смолян.

 

                                                           ПОКАНА

 за провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК – Смолян

      УС на РФК – Смолян организира провеждане на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 17.12.2022г от 18.00 часа в заседателната зала на хотел „Дикас“ при следния дневен ред :

                                                      ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на протоколчик и председател на събранието.
  2. Отчет на председателя на УС на РФК, председателя на КК и КЕК.

3. Освобождаване от длъжност на УС на РФК и на председатели и членове на комисии.

  1. Избор на нов председател и членове на УС на РФК.
  2. Избор на  нови председатели и членове на комисии.
  3. Избор на делегати за Седми редовен конгрес на БФС.
  4. Разни.

 

  С уважение: маг.фарм.Мария Главинкова – председател на РФК - Смолян

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.