Общо събрание на РФК Бургас

Място на провеждане:
Дата: 2023-01-20
Начален час: 18:00
Край: 2023-01-20 20:00
Категория: Събрания на РФК                                                         ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На основание чл.10 от Устава на РФК Бургас, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Устава на БФС, на основание на промените в Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г. и във връзка с решение на УС на РФК Бургас от 16.11.2022 г. за провеждане на годишно отчетно-изборно общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия, УС на РФК Бургас свиква събрание за избор на делегати на общото събрание на Колегията, което ще се проведе 20.01.2023г. /петък/ от 18.00 часа в конферентна зала на х-л Приморец гр. Бургас

1.Избор на делегати на Общото събрание на РФК Бургас.

 

Годишното общо събрание на РФК Бургас ще се проведе на 20.01.2023г. /петък/ от 18.30 часа в конферентна зала на х-л Приморец гр. Бургас при следния дневен ред:

 

1.Отчет за дейността на УС на РФК Бургас. Приемане на план-сметка за 2023 г. на РФК Бургас.

2.Приемане на промени в Устава на РФК Бургас.

3.Избор на членове на ръководните органи на РФК Бургас

4.Избор на делегати на редовния Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС в гр. София в периода 17-19 март 2023г.

Присъстват всички вписани в регистъра на РФК Бургас магистър фармацевти.

Решенията се вземат с гласовете на делегатите на Общото събрание на колегията.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете на Колегията и се предоставят при поискване. Материалите са публикувани и на интернет страницата на РФК Бургас www.rfkburgas.org .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РФК – гр. Бургас:

маг. фарм. Любима Бургазлиева


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.