Общо събрание на РФК Кюстендил

Място на провеждане:
Дата: 2023-01-21
Начален час: 13:00
Край: 2023-01-21 15:00
Категория: Събрания на РФК                                                   ПОКАНА

Уважаеми магистър-фармацевти, членове на Регионална фармацевтична колегия – Кюстендил,

Управителният съвет на РФК-Кюстендил, Ви кани на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на колегията, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 21.01.2023г. /събота/ от 13:00 часа в конферентната зала на „Парк-хотел Кюстендил“,при следния 

                                                ДНЕВЕН РЕД:

 т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК Кюстендил.              

                                                   ПОКАНА

 На 21.01.2023г. /събота/ от 14:00 часа, в конферентната зала на „Парк-хотел Кюстендил“ ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална Фармацевтична Колегия Кюстендил при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Кюстендил

т. 2 Отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

Т. 3 Отчет на Арбитражната комисия

т. 4. Освобождаване от отговорност на УС на РФК Кюстендил

т. 5 Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК Кюстендил

т. 6. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК Кюстендил

т. 7 Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК Кюстендил

т. 8. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС

т.9 Разни

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.