Събрание за избор на делегати за ОС и Общо събрание на РФК Шумен на 27.01.23г.

Място на провеждане:
Дата: 2023-01-27
Начален час: 19:00
Край: 2023-01-27 21:00
Категория: ОбученияПОКАНА

Уважаеми магистър-фармацевти, членове на Регионална фармацевтична колегия – Шумен,

Управителният съвет на РФК-Шумен ви кани на Общо събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 27.01.2023 /Петък/ от 19:00 часа в хотел Шумен зала „Тича“, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

 т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК Шумен.              

 

                                                              ПОКАНА

На 27.01.2023 /Петък/ от 19:30 часа, в хотел Шумен зала „Тича“ ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална Фармацевтична Колегия Шумен при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Шумен

т. 2 Отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК Шумен

т. 4 Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК Шумен

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК Шумен

т. 6 Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК Шумен

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС

т. 8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 20.00 ч.

С уважение: маг. фарм Евгени Панайотов , Председател на УС на РФК Шумен

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.