Общо събрание на РФК Русе - 09.02.2023г.

Място на провеждане: Конферентната зала на хотел "Космополитан"
Дата: 2023-02-09
Начален час: 19:00
Край: 2023-02-09 21:00
Категория: Събрания на РФКПОКАНА

от

Регионална Фармацевтична колегия гр. Русе

 

За събрание на колегията  на 09.02.2023 г.от 19:00 ч, което ще се проведе в конферентната зала на хотел "Космополитан"

            ДНЕВЕН РЕД

1. Освобождаване на делегати за oбщо събрание от 2019 г.

2. Избор на делегати за oбщо събрание на РФК - Русе.

      ПОКАНА

Регионална фармацевтична колегия гр. Русе организира общо събрание

на колегията, което ще се проведе на 09.02.2023г. от 20:00 ч. което ще се проведе в конферентната зала на хотел "Космополитан"

           ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председател и протоколчик на oбщото събрание.

2. Предложения и избор на нов състав на управителен съвет, контролна         комисия и комисия по етика и качество на РФК – Русе.

3. Избор на делегати за Конгрес на БФС – 2023 г.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.