Общо събрание на РФК Перник - 10.02.2023г.

Място на провеждане:
Дата: 2023-02-10
Начален час: 18:00
Край: 2023-02-10 20:00
Категория: Обучения                                                            ПОКАНА

                              за Събрание на РФК – Перник за избор на делегати

 Уважаеми колеги, УС на РФК – Перник най-учтиво ви кани на събрание на колегията, което ще се проведе на 10.02.2023г / петък / от 18.00ч в  Руски клуб на хотел Струма при следния дневен ред:

                                                          ДНЕВЕН РЕД

1.  Избор на редовни делегати за Отчетно-изборно събрание на РФК – Перник.

 

                                                              ПОКАНА

                    за провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК – Перник

  УС на РФК – Перник организира провеждане на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 10.02.2023г / петък / от 18.00ч в  Руски клуб на хотел Струма при следния дневен ред :

                                                           ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на протоколчик и председател на събранието.
  2. Отчет на председателя на УС на РФК, председателя на КК и КЕК.

3. Освобождаване от длъжност на УС на РФК и на председатели и членове на комисии.

  1. Избор на нов председател и членове на УС на РФК.
  2. Избор на  нови председатели и членове на комисии.
  3. Избор на делегати за Седми редовен конгрес на БФС.
  4. Разни.

 

    С уважение: маг.фарм.Цветан Николов– зам.председател на РФК - Перник

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.