ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ПЛОВДИВ

Място на провеждане: гр. Пловдив, хотел Интелкооп
Дата: 2020-01-25
Начален час: 10:00
Край: 2020-01-25 15:00
Категория: Събрания на РФК


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:Дневен ред:

  1. Отчети за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по етика и качество за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г.;

  2. Финансов отчет за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г. и проект за бюджет на Колегията за 2020 г.;

  3. Обсъждане отчетните доклади, гласуване на решение за приемането им и освобождава от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им за периода - 30.03.2013 г. – 25.01.2020 г. и гласуване на бюджет на Колегията за 2020 г.;

  4. Избор на нов състав на УС, КК и КЕК на РФК на БФС-гр. Пловдив;

  5. Разни.

    Регистрацията на делегатите за участие в общото събрание ще започне в 09:00 часа пред заседателната зала. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Пловдив, хотел Интелкооп