Национален регистър на БФС


Търсене в регистъра

Имена на магистър-фармацевт

или

Уникален идентификационен номер
В регионална фармацевтична колегия
 

Съгласно Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) е създал и текущо води Национален електронен регистър на членовете на БФС. По силата на ЗСОМФ и Закона за здравето, всички лица, които имат право да упражняват професия като магистър-фармацевти на територията на Република България, са вписани в Националния електронен регистър на членовете на БФС. Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си в Република България и на временно пребиваващите в чужбина е доброволно.

Националният електронен регистър на членовете на БФС е публично достъпен от официалната интернет страница на БФС и в реално време предоставя актуална информация относно имената на лицата от националния регистър на членовете на БФС, както и данни относно УИН, регионална колегия, в която членуват и на територията на коя Регионална фармацевтична колегия имат право да практикуват, както и наличието на наложени административни наказания. Националният електронен регистър на членовете на БФС може да предоставя и допълнителна информация по отношение на снимка на лицето, настояща месторабота, кариерно развитие, телефон и имейл за контакт и др., само ако лицето само е позволило това през личния си профил и е дало съгласие за обработка и публикуване на тези лични данни.

От приложения линк може да се запознаете с Декларация за поверителност на БФС относно обработката на лични данни в Национален електронен регистър на членовете на БФС.

Националният регистър на БФС се води съобразно спазването на нормативните актове и задължителни предписания до администраторите на лични данни и водените от тях регистри в областта на защитата на лични данни.

Оттук може да се запознаете и с декларацията за поверителност относно данни от Националния електронен регистър, които са публикувани на сайта, като запознаването с нея е задължително условие при регистрация на потребител в www.bphu.bg.

Намерени резултати: 7452

Страници